קדמה - מקום של אהבה
גלריית תמונות

קדמה למען הקהילה


הנתינה והיכולת לעזור לאחר מלווים אותנו משחר ההיסטוריה. נתינה כערך כונתה בשמות רבים, שאחד מהם הוא אלטרואיזם - הנטייה לפעול למען הזולת.  את המונח טבע עוד במאה ה-19 אוגיסט קונט, שראה באלטרואיזם את התנאי לכל תרבות ולכל מוסר וערך חברתי.

 

כפר הנוער קדמה מאמין בעידוד החניכים למעורבות בקהילה ומתן עזרה לנזקקים בכל תחומי החיים כמאמר המשנה במסכת אבות: "יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ".

 

לפי תפיסתנו, העזרה לזולת היא אחד מאבני הבניין הראשיות בכל מסגרת חברתית ולא ניתן לקיים חברה מוסרית, ערכית ותרבותית במידה והעזרה ההדדית לא תהיה קיימת בלב כל האנשים המרכיבים אותה. מסר זה שזור כחוט השני בעשייה החינוכית בכפר.

 

חניכי הכפר נתרמים בצורה משמעותית מהפעילות ההתנדבותית. היא מזמנת להם חוויות הצלחה, מובילה להעצמה אישית וקבוצתית ומאפשרת להם לבטא כישורים שאינם באים לידי ביטוי בהתנהלותם בחיי היום- יום. הכפר רואה בחשיפת החניך לאוכלוסיות שונות כלי חשוב לעיצוב אישיותו כפרט ערכי ומעורב בחברה.

דרונט בניית אתרים