top of page
סח"י ביחד

סח"י – סיירת חסד ייחודית

סיירת חסד ייחודית- הינה תכנית מהפכנית באמצעותה הופך נוער הנמצא על רצף הסיכון לאזרחים אכפתיים ואחראים. סח"י מושתתת על מודל חדשני היוצר שותפות עם בני ובנות הנוער, נוטע בהם תחושת שייכות וחיוניות חברתית וקהילתית ומקדם ערכים של אחריות אישית.

התכנית החלה משני מתנדבים שהדליקו מדורה בלילה בשכונת מצוקה בקרית גת, החלו לדבר עם "נוער רחוב", ובמקום להציע להם עזרה, הם ביקשו את עזרתם לעזור לאחרים באיתור משפחות נזקקות בשכונה, ובני הנוער התגייסו למשימה. מהר מאוד התפתחה בעיר סיירת נוער פעילה שעסקה בנתינת מזון בסתר ועזרה לקהילה, ותוך שבע שנות פעילות, סח"י גדלה ל-24 קבוצות נוער הפועלות ברחבי הארץ בשכונות המהוות פריפריה חברתית וגיאוגרפית, שבמסגרתן פועלים כ-700 בני ובנות נוער בגילאי 13-18 על בסיס שבועי ולאורך כל השנה.

 

הפעילות מתמקדת בשכונות המהוות פריפריה חברתית וגיאוגרפית, בהן מקימים קבוצות של נוער במצבי סיכון בגילאי 13-18 והופכים אותם לשגרירי נתינה בקהילתם. בני ובנות הנוער עוסקים במתן מזון בסתר למאות משפחות נזקקות המקבלות סיוע על בסיס שבועי, יוזמים פעילויות נתינה שונות ומובילים את הוצאתן לפועל, כשהבולטים מהם משתתפים בקורס פיתוח מנהיגות ייחודי. בנוסף, בני הנוער עוברים פעילויות חינוכיות שבועיות להטמעת ערכים של כבוד, נתינה ותרומה לקהילה. התכנית תורמת להפחתה משמעותית בשיעורי האלימות, העבריינות ונשירה ממסגרות, מעלה את אחוזי הגיוס לצבא ולשירות לאומי,  ומקנה כישורי חיים ומסוגלות להשתלב בהצלחה בחברה.

 

תכנית זו פועלת בכפר באופן מלא ופעם בשבוע יוצאים כעשרה חניכים למתן בסתר של אריזות מזון למשפחות נזקקות בקריית מלאכי.

bottom of page