top of page
הפנימייה מלמעלה

דבר מנהל הכפר​

בשנת 1994 הגעתי להתנדב לשנת שירות בקדמה והתאהבתי. קדמה שינתה את חיי ועם השנים אני לומד להבין את הסיבה. בעיני קדמה היא מקום לעבור בו שינוי וצמיחה אישית. זה נכון לכל אחד/ת, הן לחניכים והן לאנשי צוות.

"האמונה והאהבה הן עצם החיים בעולם הזה ובעולם הבא. שום דבר איננו נשאר בחיים כשעושקים מהם את שני המאורות הללו. את האמונה ואת האהבה" (הרב קוק)

 

משפט זה הוא בעיני התמצית של קדמה.

אמונה- אמונה היא הידיעה העמוקה שאסור לתת לנסיבות החיים שהביאו את החניכים שלנו לקדמה להכתיב את העתיד שלהם. אמונה היא היכולת להסתכל קדימה, לא לשפוט את החניכים שלנו על פי המציאות של עברם ולמציאות שהם נמצאים בהווה. עלינו להתבונן אל העתיד שלהם ולהאמין שהם יצליחו. אנחנו מאמינים ביכולת של החניכים להשתנות. האמונה שלנו בחניכים מדבקת, היא גורמת לחניכים שלנו להאמין בעצמם. חניך שמתחיל להאמין בעצמו חוזר לחלום, מתחיל לשאוף גבוה ולדרוש מעצמו.

להאמין בחניך זה אומר לא לוותר לו ולא לוותר עליו.

אהבה- אהבה היא הקרקע לצמיחה של כל דבר טוב בחיים. אהבה מייצרת חיבור בין אנשים, חיבור בין אנשי הצוות שלנו לחניכים שלנו. נס מתחולל כאשר חניך מתחיל לאהוב את עצמו ולהתחבר אל עצמו. השפה של האהבה בקדמה באה לידי ביטוי בחיבוק הגדול, בדאגה לפרטים הקטנים. כל מי שבא לעבוד בקדמה מגיע למקום מתוך אהבה לחניכים ואהבה למקום. אי אפשר לעבוד בכפר ללא אהבה, פשוט לא מחזיקים מעמד. העבודה בכפר אינה פשוטה, היא דורשת סבלנות אין קץ. האהבה נותנת כוח ועוזרת לעבור את המשברים שבדרך.

כאשר האמונה והאהבה לחניכים מנחה אותנו בדרך נוכל לכבוש פסגות.


בברכה,

שחר רובינשטיין- מנהל הכפר

bottom of page