top of page
עושים כושר

כובשים פסגות

פרויקט כובשים פסגות הוא פרויקט בו משתתפים חניכי שכבות י"א וי"ב. הוא מועבר על ידי יוצאי יחידות מובחרות ומטרת העל שלו היא דחיפת החניכים לעשיית שירות צבאי משמעותי.

משתתפי הפרויקט נפגשים פעמיים בשבוע לאימון. האימונים משתנים ונעשים במקומות שונים ובשיטות אימונים שונות: אימונים בקדמה, בחוף הים, בבריכה, אימוני קרוספיט, MMA, קרב מגע ועוד. בנוסף לכך 

מטרות הפרויקט:​

  • הקניית עקרונות וערכים הנדרשים לחניך לניהול חיים נורמטיביים ומצליחים (ערכים כגון: יושרה, דבקות במטרה, עקביות, חוש צדק מפותח, הלימה בין פעולות לדברים).

  • פיתוח היכולות הפיזיות והמנטליות של החניך.

  • מיצוי הפוטנציאל  – מיצוי כלל יכולותיו הפיזיות והמנטליות של החניך.

  • הימנעות מפעילות פלילית ושימוש באלכוהול וחומרים אסורים של משתתפי התוכנית.

  • דחיפה לעשיית שירות צבאי משמעותי – כלוחמים וכלוחמים ביחידות מובחרות, דחיפה לעשיית שנת שירות או מכינה, ודחיפה להשתלבות בפעילות חינוכית והתנדבותית בעזיבתם את קדמה.

bottom of page