top of page
מסע התבגרות

מסע התבגרות

מסע ההתבגרות הוא אחד מאבני הדרך המשמעותיים אותו עוברים חניכי הכפר ועייני החניכים הצעירים נעוצות ליום בו יצאו הם למסע. המסע משנה את תפיסת חייהם (העצמית וחברתית) של החניכים היוצאים אליו.

מסע התבגרות הוא מסע אליו יוצאים חניכי שכבת י"א. המסע אורך חמישה ימים בהרי אילת. חניכי השכבה מחולקים לחוליות כשבכל חוליה כ-4 חניכים. לכל חוליה מחולק הציוד הדרוש לה למסע (ביניהם: אוכל, שקי שינה, מזרונים, ציוד בישול ומפה), ציוד זה נסחב כולו על ידי החניכים לאורך כל המסע. עליהם לנווט לאורך המסע לבד, לדאוג אחד לשני ולבשל. במהלך המסע הם עוברים הליכה וניווט בדד, משימות שונות ועוברים תכנים שתורמים לתהליך אותו הם עוברים. ההכנות למסע מתחילות כבר בכפר: יום הכנה בשטח, לימוד ניווט, הרצאות וכו'.

 

המסע מציב את החניכים במצב קיצון ומוציא את החניכים מאזור הנוחות שלהם ומהאזור המוכר להם. דבר זה מהווה חלק משמעותי בהפיכת המסע לדבר משמעותי ומעביר תהליך. לכל חוליה מוצמד צוות בוגר המלווה אותו מרחוק אך דואג שהכל מתנהל כשורה ובהצלחה תוך נתינת תחושת עצמאות מלאה לחניכים. בסיום המסע החניכים מגיעים לכפר הנוער שם פוגשים את משפחותיהם ויתר חניכי הכפר בטקס מרגש המהווה אבן דרך משמעותית במסע אותו הם מסיימים כעת.

מטרות המסע:

  • יצירת תחושת מסוגלות עצמית והעצמה אישית של התלמידים.

  • העצמה האישית תוביל להצלחה לימודית (נוכחות בבית הספר והצלחה בבגרויות)

  • פיתוח מנהיגות שכבתית ועידוד לקיחת אחריות בבית הספר.

  • גיבוש קבוצתי של המשתתפים במסע.

bottom of page