top of page
WhatsApp Image 2023-11-13 at 14.04.52.jpeg
WhatsApp Image 2023-11-13 at 14.04.52 (1).jpeg

אודות בית הספר

 

ביה"ס של כפר הנוער קדמה מצליח בזכות צוות מורים מקצועי ומיומן, הפועל במגוון מתודות אשר מותאמות לצרכים הייחודיים של כל אחד מ-120 החניכים המתחנכים בו. מתוך תפיסת רצף המתבוננת על החניכים לאורך חייהם בעולם משתנה ומורכב.

בשל כך, שילבנו מיומנויות ותכנים טכנופדגוגיים, בנינו תכניות התפתחות אישיות המבוססות על פיתוח זהות, וקידמנו יזמות כדרך חיים בעבודה הבית ספרית.

השכבה הצעירה בביה"ס מתמקדת בלמידת מיומנויות. החניכים עובדים במשק ויוצאים לפעילות קבוצתית בים אחת לשבוע כחלק מהלמידה השוטפת.

החל משכבת י' מתחילה למידה ממוקדת לקראת תעודת הבגרות, הבגרות החברתית והתעודה הטכנולוגית.

 

כיתות החינוך בביה"ס הן הטרוגניות וישנן שתי כיתות בכל שנתון המכילות כ- 15 חניכים כל אחת. הואיל וביה"ס הינו מוסד חינוכי של אגף א' לילדים ונוער בסיכון מתאפשרת למידה בקבוצות קטנות. עפ"י רוב, מקצועות הלימוד נלמדים באופן סמסטריאלי לקראת יעד הערכה ברור.

בשנה"ל תשפ"א – למעלה ממחצית מבוגרינו השיגו תעודת בגרות מלאה, כמחצית השיגו תעודת בגרות חברתית וכשליש מהבוגרים השיגו תעודת בגרות טכנולוגית.

 

ביה"ס מוזן משתי פנימיות: קדמה ועדנים, ופועל באמצעות שלושה עקרונות מרכזיים:

  1. למידה מבוססת קשר – כלל חניכינו לומדים מתוך קשר אישי עם צוות ההוראה ובעיקר עם צוות המחנכים.

  2. פרסונליות ותכניות אישיות – לכל חניך וחניכה יש תכנית לימודים ייחודית המבוססת על יכולות, צרכים ופערים.

  3. פיתוח עצמאות ואחריות באמצעות למידה.

bottom of page