top of page
צמיחה

המערך הטיפולי

צוות הטיפול בכפר הנוער קדמה משמש כפרופסיה טיפולית רב תחומית. מתוקף תפקידנו ובאחריותנו להוביל את הידע המקצועי אודות התהליך ההתפתחותי והנורמטיבי של המתבגרים המתחנכים במסגרתנו.

אנו מלווים את חניכנו במסעם לקראת העצמה וגיבוש הזהות מבחינה רגשית, ערכית ומשפחתית, תוך תחושת שייכות בשותפות מלאה עם הצוות הרב מקצועי בכפר. כל זאת תוך יצירת קשר עמוק אישי ומכיל עם חניכנו.

המערך הטיפולי מונה עובדים סוציאליים, פסיכולוגית יועצת, מטפלת בפינת החי, מטפלת באומנות ויועצת פסיכיאטרית ילד ונוער.  

תחומי ההתמחות שלנו הם: טיפול התנהגותי לילדים המאובחנים בתסמונת ADHD/ADD, טיפול באמנות, טיפול קוגניטיבי-התנהגותי (CBT), טיפול DBT, טיפול בנפגעי פגיעה מינית, טיפול למניעת השימוש בחומרים פסיכואקטיביים .  

המערכת הפסיכו-סוציאלית נותנת לכל חניך מענה התואם את מצבו המשפחתי, הנפשי והטיפולי. לכל חניך מותאמת תוכנית שתהא בהלימה לצרכיו על פי יכולותיו.

בהקשר זה אנו, צוות העובדים הסוציאליים, משמשים כ-casemanager של שכבת גיל עליה כל אחד מאיתנו אחראי ושותף בהובלת צוותי השכבה עם רכז השכבה, לבניית תכניות פרטניות וקבוצתיות לצורך קידום תהליכי שינוי ויצירת אקלים בטוח ונוח להתפתחות וצמיחה. כך שבוגרינו יהיו עצמאים, בעלי מיומנויות וכישורים אשר תורמים לחברה.

מבין תחומי האחריות שלנו, הצוות הטיפולי:

  • תהליכי קליטה ומיון

  • הדרכת הצוות הרב-מקצועי

  • הדרכת סטודנטים והכשרתם

  • טיפול פרטני וקבוצתי

  • חיזוק הקשר עם משפחת החניך באופן פרטני

  • הובלת מפגשי הורים ובני משפחה

  • בניית תכניות בשיתוף הצוות הרב תחומי בכפר

bottom of page