top of page
זיו נעורים

זיו נעורים

בפרויקט זיו נעורים חניכנו יוצאים לאשדוד ונפגשים עם ענפי ספורט ימי שונים כמו גלישת גלים, סאפ, קיאקים ועוד.

השימוש בים, עוצמתו הרבה, הקשיים שהוא מספק אל מול יופיו וההנאה בו, מאפשרים לחניכנו למקסם את יכולתם המנהיגותית, להתמודד עם קשיים חיצוניים ואף ליהנות.

פעילות זו, הינה פעילות ימית אתגרית חווייתית המשמשת כאמצעי להעצמת חניכנו. הפעילות עוזרת להם להתחבר לעצמם ולקדמה ומאפשרת לכל אחד מהם לממש ולמקסם את הפוטנציאל האישי הגלום בתוכו, למען הצלחת השתלבותם בכל תחומי החיים.

 

על עמותת זיו נעורים (מפעילת התכנית):

עמותת זיו נעורים הוקמה בשנת 2000 על ידי בוגרי שייטת 13.

העמותה מתמחה במניעת נשירה של בני נוער ממערכת החינוך על ידי הפעלת תוכנית חינוכית שנתית המתקיימת בסביבה ימית.

באמצעות החיבור לים ופיתוח מיומנויות בהשטת כלי שייט, מבקשת העמותה להקנות לבני הנוער ערכים וכלים לחיים שיסייעו להם במיצוי יכולותיהם במעגלי חיים אחרים.

העמותה קרויה על שמו של לוחם השייטת, זיו לוי ז"ל שנפל בעת מילוי תפקידו.

מטרות התוכנית:

  1. העצמת בני הנוער על ידי שימוש באמצעים אתגריים וחווייתיים

  2. פיתוח מנהיגות בקרב השכבה הצעירה

  3. חיזוק הכוחות הפנימיים – גם כשקשה אנחנו לא מוותרים!

bottom of page