top of page
בוגרי קדמה

מדור בוגרים​

חניך בוגר הכפר שמסיים את תקופת התחנכותו הפורמאלית ממשיך לקבל ליווי מטעם הכפר על ידי מדור בוגרים המורכב מרכזת המדור וארבע מורות חיילות המשרתות בקדמה. מדור הבוגרים של הכפר מקיים קשר רציף עם הבוגרים, קשוב לצורכיהם ולהתקדמותם ושמח לעזור, לייעץ, לכוון, לתמוך . כפר הנוער קדמה צועד עם בוגריו לאורך כל הדרך. בוגרי הכפר מגיל 18 ועד בכלל יכולים להיות סמוכים ובטוחים שהכפר תמיד יהווה עבורם כתובת להכוונה ולעזרה בכל תחום שהוא.

הליווי מהווה גשר לשילוב הבוגרים בחברה, ביום שאחרי "קדמה". 

 

שכבת י"א

המדור מלווה את חניכי הכפר כבר בהיותם בכיתה י"א על ידי הכנתם לצו הראשון ויציאה משותפת של צוות השכבה עם כל החניכים ללשכת גיוס באר שבע ל"צו אחוד", יום מרוכז שבו עוברים החניכים את כל שלבי הבידוק של צו ראשון.

 

שכבת י"ב

לאורך שנת ה-י"ב המדור חושף ומכווין את החניכים ליציאה למכינות קדם צבאיות / שנת שירות, זאת בידיעה כי שנת שירות / מכינה קדם צבאית תורמת רבות לבגרותו, עצמאותו והכנתו של הבוגר לצבא. 

בתחילת שנת ה-י"ב מוצמד לכל בוגר "מנטור" בעל תחומי עניין משותפים עם החניך, כדי לפתוח לו מעגלים חברתיים, כדי לייעץ, כדי להיות אח בוגר, כדי להקשיב וכדי לתמוך בבוגר עם סיום הכפר וחזרתו הביתה ויציאתו לשנת שרות/מכינה/צבא.

 

מכינות/שנת שירות/צבא

לאורך שנת ה-י"ב המדור חושף ומכווין את החניכים ליציאה למכינות קדם צבאיות / שנת שירות, זאת בידיעה כי שנת שירות / מכינה קדם צבאית תורמת רבות לבגרותו, עצמאותו והכנתו של הבוגר לצבא. 

בתחילת שנת ה-י"ב מוצמד לכל בוגר "מנטור" בעל תחומי עניין משותפים עם החניך, כדי לפתוח לו מעגלים חברתיים, כדי לייעץ, כדי להיות אח בוגר, כדי להקשיב וכדי לתמוך בבוגר עם סיום הכפר וחזרתו הביתה ויציאתו לשנת שרות/מכינה/צבא.

בית הבוגרים

בית הבוגרים משמש כבית זמני לבוגרים. דירה משותפת שיכולה לשכן עד ארבעה בוגרים בו זמנית. בית הבוגרים הוא "מקום נחיתה לצורך המראה" תפקידה לתת מרווח נשימה והתארגנות  לבוגרים הזקוקים לכך.

לאחר הצבא/שרות לאומי

מדור הבוגרים מכווין ללימודי תעודה/לימודי מקצוע דרך התוכנית "יש לך כתובת" של המנהל לחינוך התיישבותי, שם הבוגרים מקבלים ייעוץ והכוונה, בחינם, להמשך דרכם. בנוסף, המדור עוזר להצמיד מנטורים למי שזקוק לכך ומעוניין בכך.

           

זכרו שהכפר תמיד אתכם גם ביום שאחרי!

ליצירת קשר רחלי 054-5649704

bottom of page