top of page
למידה

חזון ויעדים

ביה"ס הינו מסגרת למידה המספקת לחניכים הזדמנות נוספת להצלחה ולאמונה בעצמם, על מנת ליצור לעצמם עתיד רצוי, באמצעות מענה הוליסטי ומרפא המתבסס על קשר אישי שמתאים לצרכים הפרסונליים של החניכים (מיומנויות, ידע, ערכים, הכלה, מענה רגשי וחברתי).

 

על מנת לממש את החזון הנ"ל בית הספר של קדמה מאמץ פדגוגיה של הזדמנויות ורואה לנגד עיניו את החניך האידיאלי כחניך עצמאי, אחראי ופרואקטיבי. 

כל אלו ניתנים להשיג באמצעות:

  • התאמה אישית (פרסונלית) למגוון היכולות והמיומנויות הנדרשות לכל אחד מהחניכים.

  • חשיפה למגוון רחב של כלים, מיומנויות וכישורים המתאימים לשוק העבודה העתידי – ביניהם תעודת בגרות, תעודת בגרות טכנולוגית ותעודת בגרות חברתית.

  • קשר אישי, ארוך טווח ומשמעותי עם כלל אנשי צוות ועם מחנכים ומדריכים בפרט.

  • מערך חינוכי המתבסס על התבוננות הוליסטית.

bottom of page