top of page
המסע לאתיופיה

מסע שורשים לאתיופיה

חניכי שכבת י"ב של כפר הנוער קדמה לוקחים חלק במסע שורשים לאתיופיה- חוויה מרגשת ועוצמתית בהכרת שורשיהם ותרבותם. התכנית בנויה על בסיס של חיזוק השייכות והחיבור למורשתם, לערכיהם ואחד לשני.

במהלך המסע החניכים לוקחים חלק בפעילויות השונות ובתכני המסע אשר כוללים מפגש עם שבילי הילדות בכפרים, בהם התהלכו הוריהם. המסע עוקב אחר הכפרים היהודים ומייצר מפגש עם הווי החיים של אבותיהם, עם בני משפחותיהם והתושבים המקומיים. המסע מסתיים בירושלים, בכותל המערבי, המקום אליו חלמו והתפללו להגיע דורות רבים של יהודים מאתיופיה.

מטרת העל של הפרויקט היא ליצור גשר בין חניכי שכבת י"ב מכפר הנוער קדמה למשפחותיהם, בכדי להביא אותם להעצמה וגיבוש זהות אישית וקבוצתית כחלק מן החברה הישראלית וכך להביאם למצוי יכולתם, שאיפה למצוינות בכל נתיב שיבחרו ושילובם בתפקידים משמעותיים בחברה הישראלית ובצה"ל מתוך הכרות עם סיפורי הגבורה בעליה לארץ ישראל.

 

מטרות המסע:

  • הכרות רחבה עם תרבות אתיופיה ויהדות אתיופיה - במהלך המסע אנו שמים לרגלינו להיוודע למורשת ולתרבות אתיופיה המפוארת ולהכיר לה את מקומה המכובד.

  • חיזוק תחושת השייכות למקורותיהם- במסע החניכים יחוו את ההיסטוריה האתיופית ויהדות אתיופיה, וכן הכרות עם סיפורי גבורה ועלייה לציון. על כן מטרתנו לקרב את חניכינו למורשתם ולהפוך אותה למושא גאווה וחוזק עבורם.

  • העצמת הזהות האתיופית כחלק מחיזוק הזהות הישראלית - בעקבות חיזוק תחושת השייכות למורשת והתרבות האתיופית, חניכנו יוכלו לסגל לעצמם זהות בעלת זיקה גדולה למוצאם. החברה הישראלית היא פסיפס של זהויות המורכבות מיהדות, ציונות, מוצא ועוד. חיזוק רקעים אלו במסע יביאו לתחושת גיבוש והשלמה גדולה יותר עם זהותם, ולהשתלבות טובה יותר בחברה הישראלית.

  • מפגש עם תרבות אחרת - כחלק מתהליך ארוך אותו החניכים חווים בקדמה, המסע מהווה אבן דרך נוספת בתהליך ההתבגרות. אנו רואים חשיבות שכל חניכי השכבה יצאו למסע ללא קשר למוצאם, מתוך הבנה בחשיבות שזהו לא רק הסיפור של העדה האתיופית אלא, של כל החברה הישראלית. אנו סמוכים שהמסע יהווה עוגן משמעותי בפיתוח העצמאות והבגרות שלהם וכן גיבוש ערכיהם ואישיותם.

bottom of page