top of page
פקל קפה בשקיעה

חזון ויעדים

כפר הנוער קדמה הינו קהילה חינוכית טיפולית ומקצועית, המצמיחה בוגר עצמאי, משפיע ומוביל בחברה. הכפר שוכן בסביבה מטפחת ומוגנת, המאפשרת להגשים את מצוינותו האישית של כל חניך. קהילת הכפר מקדמת את ערכי כבוד האדם, אחריות, אמון, אהבה ומצוינות.

החזון שלנו הוא לקלוט את אוכלוסיית הנערים והנערות הנושרים ממערכות החינוך השונות, הנמצאים בסיכון.  

לאפשר להם להגשים את רצונם ואת מטרותיהם הלימודיות, החינוכיות והמשפחתיות. להקנות להם את ערכי אהבת האדם, הסביבה והטבע.

להקנות להם את ערכי החופש והדמוקרטיה שיהיו בני חורין לבחור להם את דרכם בחיים ללא תלות באחרים, עם יכולת להסתייע בעת הצורך.

כפר הנוער קדמה שואף לבניית תוכניות חינוכיות וטיפוליות המאפשרות לכל חניך למצוא את מקומו. ליצור מרחב המאפשר הצלחה לכל חניך לפי צרכיו. להפעיל תוכניות חינוכיות, טיפוליות וערכיות בהתאם לצרכי כל חניך. הפעלת תוכנית המשך למסיים י"ב על פי צרכיו (תוכנית מנטורים, לימודים, הכנה לצה"ל, מנהיגות וכו'). לשמור על רווחת החניך ועל בריאותו ברמה הגבוהה ביותר. להקנות הרגלים ומיומנויות חברתיות. לעודד את תחושת השייכות והעצמה האישית ואף לשפר את היחסים עם ההורים והמשפחה.

bottom of page