top of page

מסלולי הלימוד

מגמת חקלאות בעלי חיים- סוסים

במגמה זו החניכים לומדים ומתנסים בטיפול בסוסים, ברכיבה מסוגים שונים, בעבודה באורווה (איכוף, טיפוח וטיפול, תזונת בעלי החיים, טיפול בפרסות, תילוע, ניקוי וזיהוי של מחלות ופציעות ועוד). התנסות זו מקדמת את הקשר בין הילד לבעל החיים ומאפשרת לחניכים להתפתח ולפתח אחריות ומחוייבות אישית. בסיום התהליך החניכים נבחנים בבחינת בגרות בהיקף של 5 יח"ל.

מגמת חקלאות מדעי התזונה וטכנולוגיה של המזון

החניכים במגמה זו לומדים תכנים מגוונים במדעי התזונה, כגון: רכיבי מזון, אנרגיה, בריאות, צרכנות ועוד, ותכנים בתחום טכנולוגיות של מזון כגון: מיקרואורגניזמים, עיבוד מזון, שימור מזון ועוד.

החניכים מתנסים באפייה ובישול במטבח לימודי מאובזר וייחודי.

בנוסף, ניתנת עהור החניכים במגמה אפשרות לעבוד באפיית לחמים ומכירתם לחנויות בסביבה.

בסיום התהליך החניכים נבחנים בבחינת בגרות בהיקף של 5 יח"ל.

מגמה טכנולוגית - תחזוקת מערכות הנדסיות

במגמה זו החניכים לומדים ומתנסים בלמידת חקר של תכנים מדעיים וטכנולוגיים כגון: רובוטיקה, פיזיקה, סטטיקה, לוגיקה, בקרה, שרטוט. במסגרת הלימודים המרתקים במגמה נרכשות מיומנויות לימוד עצמאי ועבודה בצוות,  גישה והבנה רב-תחומית בפתרון בעיות במערכות הייטק. זאת, על מנת שהחניכים ישיגו תעודת בגרות טכנולוגית, ימשיכו וילמדו לימודי המשך (י"ג-י"ד), יתגייסו לשירות בחיל האוויר ולאחר מכן ישתלבו בעבודה בהייטק בכלל ובאינטל בפרט.

מגמה זו מאובזרת בציוד החדיש ביותר: מדפסות תלת מימד, מכונת לייזר, ערכות למידה ייחודיות ועוד.

בסיום התהליך החניכים נבחנים בבחינת בגרות בהיקף של 9 יח"ל.

bottom of page