top of page
קורס עיתונאות

קורס עיתונאות

בהנחיית דוד נחל

 

במהלך חודש אפריל 2018 הוקמה בכפר סדנא לכתיבה עיתונאית. בסדנא לקחו חלק כחמישה חניכים ושתי חניכות משכבות ט' ו- י"א. הקבוצה נפגשה אחת לשבוע עם דוד נחל, מורה לעיתונאות ותקשורת מכפר הנוער אשל הנשיא. דוד עוסק בתחום התקשורת למעלה מעשרים שנה. במהלך המפגשים, למדו החניכים לכתוב ולנסח שאלות לראיון, כיצד מתכוננים לראיון וביצוע ראיונות בפועל. בנוסף, הסדנא זימנה דיונים חברתיים ואקטואליים עם החניכים. במסגרת הסדנא נפגשו "העיתונאים הצעירים" עם שחר רובינשטיין מנהל הכפר לראיון על מה שקורה ויקרה בכפר ועל תחושותיו כמנהל הכפר ושתי חניכות נסעו לכנסת לראיון עם ח"כ מאיר כהן, שר הרווחה לשעבר וכיום סגן יושב ראש הכנסת. 

bottom of page