top of page
פרויקט מוזיקה

פרויקט העצמה מוזיקלית

בכפר פועל מרכז מוסיקה אשר נותן מענה לחניכי הכפר בתוכניות מגוונות משעות הבוקר עד שעות אחה"צ.

המוסיקה, הצליל והיצירה מהווים מסגרת עוטפת ומכילה, המקשרת בין כל חלקי היום, החניך יכול ליצור, להביע, ללמוד, לחוות ולשתף בהצלחותיו ובחוויותיו, תוך עיבודן של החוויות על ידי המערך הטיפולי בכפר. מרכז המוזיקה מתפקד במהלך השבוע, בשעות הבקר ואחה"צ. הוא מופעל על ידי שני מורים למוזיקה בשיתוף עם צוות בית ספר, צוות הפנימייה והטיפול.

 

המרכז שואף להקנות לבני הנוער כישורי כתיבה וכישורים מוסיקליים ברמה גבוהה, הכוללים:

  • מסלול של לימודי הרמוניה ויסודות המוסיקה – זהו תהליך ייחודי, אשר ניתנת לחניכים זכות הבחירה האם הם מעוניינים לעשות את זה יחידני או בקבוצה עם מספר חניכים נוספים. לבחירה זו יש שיקולים רבים אשר צוות המורים שלנו גם כן משקיע מחשבה רבה בעניין.

  • הקמת הרכבים מוזיקאליים כחלק מתהליך היצירה - הכולל יצירת שיר והלחנתו - אחד הדברים שאנו שמים עליו דגש רב הוא הפן החברתי הבלתי נפרד מהתהליך, יצירת הרכב והקמתו זהו אינו דבר פשוט, אך יחד עם זאתיש בו יתרונות, החניכים שלנו לומדים להכיר לעומק אחד את השני, שומעים את הסיפור של האחר, מבינים שהם אינם לבד, ומתקשרים עם עוד חבר לסלילת הצלחה משותפת.

  • עידוד היצירה האישית - קידום פרויקט שירים מוזיקלי (דיסק שירים) פרי יצירתם של החניכים בכפר.

  • המרכז מתבססעל רב תרבותיות ומקיים עשייה ויצירה אומנותית שמתבטאת בין השאר בערבי מיקרופון פתוח, הופעות, ערב חשיפה של הפרויקט המוזיקלי אליו מוזמנים כל אנשי הכפר, הורי החניכים ועובדים סוציאליים מקהילות החניכים.

bottom of page