top of page
מסע מתחברים

מסע מתחברים

מסע מתחברים הינו מסע אותו עוברים חניכי שכבת י"ב. המסע בן ארבעה ימים, בין אתרים ומסלולים שונים ובין מעגלי זהות. במהלך המסע נתחבר לנופי הארץ ולמקומות שונים, נתחבר לעצמנו, לקהילה המקיפה אותנו, נתחבר לפסיפס האנושי של ישראל ונשאל שאלות על חזון וחברה מתוקנת. המסע מורכב משלל חוויות אותן נעבד יחד עם החניכים ויחידות דיון במעגל שבהן נציף תכנים ונדון בשאלות הליבה. כל יום נפתח במעגל קבוצתי עם נץ החמה ומסתיים במעגל סיכום יום.

bottom of page